Ο ιδιοκτήτης της efrata συνεργάστηκε με τα εμφιαλωμένα νερά Spa ως άμεσος συνεργάτης τους σε θέματα επικοινωνίας από το 2003 έως το 2007 μέσω προηγούμενης ιδιοκτησίας του εταιρείας μάρκετινγκ και επικοινωνίας έχοντας δημιουργήσει πλειάδα καμπανιών.