Η Pantechnic Ltd προσφέρει υπηρεσίες μηχανικής για εφαρμογές στην ναυτιλίαπετρελαίουφυσικού αερίου και ενέργειαςΑπό το 2014 μέχρι το 2016 η efrata διετέλεσε Σύμβουλος Επικοινωνίας της Pantechnic.